وانیا واثقیوانیا واثقی، تا این لحظه 7 سال و 4 ماه و 12 روز سن دارد

اولین مرجع تخصصی پرورش کودک دوزبانه

Playing in the Park

1392/7/16 4:52
نویسنده : مونا منتها
749 بازدید
اشتراک گذاری

Have a picnic: به پیکنیک رفتن

Do you want to have a picnic today? Lets go to the park together.

میخوای بریم پیکنیک؟ بیا با هم بریم پارک

 

***

Bike path: 
مسیر دوچرخه

Cyclist: دوچرخه سوار

Tricycle: سه چرخه

Be careful honey . This is bikes path; look around when you want to cross if there is any bike/ cyclist coming or not.

مراقب باش عزیزم. این مسیر دوچرخه است. میخوای رد بشی اطراف رو نگاه کن که دوچرخه ای/ دوچرخه سواری میاد یا نه

 

***

Jump rope: طناب بازی

Do you want to play with the jump rope a little?

میخوای یکم طناب بازی کنی؟

 

***

Pond: برکه

Look at the pond over there; lets go and feed the ducks a little.

برکه رو نگاه کن اونجا. بیا بریم یکم به اردکها غذا بدیم

***

Tennis court: زمین تنیس

Do not go there; it is tennis court and we do not have any rocket.

اونجا نرو. اونجا زمین تنیسه و ما هم راکت نداریم

 

***

Picnic table:میز پیکنیک

Look, that picnic table is empty. We can put our stuffs there.

نگاه کن. اون میز پیکنیک خالیه. میتونیم وسایلمون رو اونجا بزاریم.

 

***

Bench: نیمکت

I got tired. Lets sit a while on this bench.

من خسته شدم. بیا یه کم روی این نیمکت بشینیم.

 

***

Water fountain: آبخوری

Oh, at last we found the water fountain.

آخیش. بالاخره آبخوری رو پیدا کردیم.

 

***

Play ground: زمین بازی

Here is the playground honey. You can play as much as you want.

اینجا زمین بازیه. میتونی هرچقدر دلت میخواد بازی کنی.

***

Swing: تاب

Push the swing: تاب دادن

Do you want to sit on the swing? Let me help you. Ok now I will push the swing a little, then you go yourself.

میخوای سوار تاب بشی؟ بزار کمکت کنم. حالا یکم هلت میدم بد خودت برو

***

Slide: سُرسُره

Please becareful honey when you are sliding.

عزیزم لطفا مراقب باش وقتی داری سُر می خوری

 

***

Climbing apparatus: نردبانها و مسیرهایی که برای بچه ها کنار سُرسُره هست تا بالا بروند

Climb on the bars: بالا رفتن از میله ها

Please do not climb the apparatus; that is dangerous for you. The other bars are more safe. Please climb them on.

لطفا از اون میله ها بالا نرو. واسه شما خطرناکه. اون میله ها امن ترن. لطفا از اونا برو بالا

 

***

Sandbox: محل شن بازی

Do not take out the sands from the sandbox dear.

عزیزم شن ها رو از محل شن بازی بیرون نیار

 

***

Seesaw: الکلنگ

Lets sit you on the seesaw. Now we should wait for someone to come and sit on the other side. There she is Now let me push you up and down. Then you go yourself.

بیا بشونمت روی الکلنگ. حالا باید صبر کنیم یکی بیاد بشینه اونطرفش. آها، یکی اومد. حالا بزار هلت بدم بالا و پایین. بقیه شو خودت برو

لینک سایت: http://bclc.ir/content.aspx?id=73&lang=fa#a9

مونا منتها
کارشناس ارشد زبانشناسی

 

 

پسندها (0)
شما اولین هوادار باشید!
نظرات (0) مشاهده جعبه ارسال نظر
انصراف